ReadyPlanet.com


แจ้งการจัดส่งสินค้า


กระทู้แจ้งการจัดส่งสินค้า

 *** ทางเว็บจะลงรูปสลิปหลักฐานการจัดส่งสินค้าย้อนหลังแค่ 1 เดือนนะครับ  เพื่อประหยัดพื้นที่ของเว็บไซด์ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซด์มีจำกัดครับ ***

วิธีดูว่าหมายเลขพัสดุของตนเองหมายเลขอะไร ให้ดูหมายเลขพัสดุที่อยู่เหนือชื่อของตนเองนะครับ

สำหรับรอบการจัดส่งล่าสุด กรุณาเลื่อนลงไปดูที่ความเห็นสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-18 19:39:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4334127)

จัดส่งสินค้าวันที่ 1/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004930 Mrs.Junko KATO
PSRPZ00004931 อรวรรณ นุกุลสมปรารถนา
PSRPZ00004932 ภูรดา รัตน์ประสาทพร ( โบว์ )
PSRPZ00004933 สิริพร ราชครุฑ
PSRPZ00004934 พิศุทธิ์ วงศ์หวังจันทร์
PSRPZ00004935 ธีระวัลย์ พลดงนอก
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-01 10:00:10


ความคิดเห็นที่ 2 (4334391)

จัดส่งสินค้าวันที่ 2/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004936 พรรณปพร วรรณศิริ
PSRPZ00004937 พรแก้ว จงยิ่งศิริ
PSRPZ00004938 อนัญญา จองชัย
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-02 10:16:04


ความคิดเห็นที่ 3 (4334689)

จัดส่งสินค้าวันที่ 3/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004939 น.ส.ดิลกชนม์ ชาครียรัตน์
PSRPZ00004940 คุณเอ
PSRPZ00004941 ปวีณา สวัสดี
PSRPZ00004942 รติพร พิมพ์จันทร์
PSRPZ00004943 วิฬาร ทาสี
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-03 12:52:12


ความคิดเห็นที่ 4 (4334907)

จัดส่งสินค้าวันที่ 4/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004945 อรวรรณ นุกุลสมปรารถนา
PSRPZ00004946 ซัยยีดะห์รุชดา อัลยุฟรี
PSRPZ00004947 อานันรัศมิ์ รจิตโรจน์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-04 10:17:37


ความคิดเห็นที่ 5 (4335390)

จัดส่งสินค้าวันที่ 7/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004949 รณิดา รินมุกดาพิพัฒน์
PSRPZ00004950 อิลมี อาแวบือซา
PSRPZ00004951 มนลดา รุจิเมธากุล
PSRPZ00004952 สุวิมล หรั่งยิ้ม
PSRPZ00004953 อนุรักษ ทิยาว
PSRPZ00004954 รต. สูรย์ ราชครุฑ
PSRPZ00004955 ประคอง เรืองวงศ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-07 18:03:24


ความคิดเห็นที่ 6 (4335550)

จัดส่งสินค้าวันที่ 8/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004972 วิทยา สวัสดิ์โรจน์
PSRPZ00004973 ศุภิสรา พรหมเสน
PSRPZ00004974 หทัยรัตน์ เจตนาธรรมจิต
PSRPZ00004975 ศุภชัย ไกรวัฒนพงศ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-08 11:14:56


ความคิดเห็นที่ 7 (4335769)

จัดส่งสินค้าวันที่ 9/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004976 สรารัตน์ แสงไทย
PSRPZ00004977 จันทร์เพ็ญ ชวศิริ
PSRPZ00004978 วราพร คำเดชศักดิ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-09 10:14:13


ความคิดเห็นที่ 8 (4336315)

จัดส่งสินค้าวันที่ 11/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004980 โอ๊ต
PSRPZ00004981 เบญจมาศ คงสาคร
PSRPZ00004982 จิตราภา ธนาแสนโชค
PSRPZ00004983 อุดมพร
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-11 10:16:13


ความคิดเห็นที่ 9 (4336703)

จัดส่งสินค้าวันที่ 15/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004985 น.ส.พิมนภัทร์ อนุวัฒน์ธนาชัย
PSRPZ00004986 ปริศรี ศิลปศร
PSRPZ00004987 พรหมเทพ สร้อยสม
PSRPZ00004988 ภาพิมล ชัยสิทธิ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-15 10:11:18


ความคิดเห็นที่ 10 (4337007)

จัดส่งสินค้าวันที่ 16/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004989 โกศล วิจิตรทฤษฎี
PSRPZ00004990 จุฑาทิพย์ วิไลศรี
PSRPZ00004991 siwanat pumkumarn
PSRPZ00004992 ศานิตา สืบตระกูล
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-16 10:15:31


ความคิดเห็นที่ 11 (4337284)

จัดส่งสินค้าวันที่ 17/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004994 สุรพิน คงอ้าย
PSRPZ00004995 จริยาพร เสวตไอยาราม
PSRPZ00004996 ธวัลพร ปาละนันท์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-17 10:25:25


ความคิดเห็นที่ 12 (4337528)

จัดส่งสินค้าวันที่ 18/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004997 ศิริพร เนียมพูลทอง
PSRPZ00004998 พอตา สมเนียม
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-18 09:57:58


ความคิดเห็นที่ 13 (4337863)

จัดส่งสินค้าวันที่ 21/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004999 พรพัชรนันทน์ สุวรรณศิริ
PSRPZ00005000 กุลยา ศรีเปารยะ
PSRPZ00005001 จิราพร อิศรา
PSRPZ00005002 เปมิกา บูรณุปกรณ์
PSRPZ00005003 วิไลลักษณ์ สัมฤทธิ์
PSRPZ00005004 หทัยทิพย์ ณ นคร
PSRPZ00005005 สิรินพร โล้อุดมทรัพย์ (มุ้ย)
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-21 10:02:13


ความคิดเห็นที่ 14 (4338158)

จัดส่งสินค้าวันที่ 22/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00005006 ทราย
PSRPZ00005007 อรวรรณ นุกุลสมปรารถนา
PSRPZ00005008 โชคทวิพัฒน์ รูปประดิษฐ์
PSRPZ00005009 สุรีย์รัตน์ สุนทรธีรภาพ
PSRPZ00005010 เบญจรัตน์ โสภณพิจิตร์
PSRPZ00005011 ศักรินทร์ ฉาบพลอย
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-22 10:06:19


ความคิดเห็นที่ 15 (4338518)

จัดส่งสินค้าวันที่ 24/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00005015 วชิรพิมพ์ เตชะอังกูร
PSRPZ00005016 จำเนียร อมรวดีกุล
PSRPZ00005017 สุริยาภา จงจินากูล
PSRPZ00005018 สงกรานต์
PSRPZ00005019 สุจิตรา เพ็ชรแก้ว
PSRPZ00005020 ชฎา เพ็ชรปิ่นแก้ว
PSRPZ00005021 เกตุวดี รอดสมัย
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-24 10:14:08


ความคิดเห็นที่ 16 (4339154)

จัดส่งสินค้าวันที่ 28/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00005022 Mrs.Junko KATO
PSRPZ00005023 จิรัญญา
PSRPZ00005024 ภูริ์พงศ์ นาทีกาญจนลาภ
PSRPZ00005025 พิลัยพรรณ บุญสอาด
PSRPZ00005026 ศิริพร เชื้อเวียง
PSRPZ00005027 มะลิ ศรีผ่องใส
PSRPZ00005028 จำเนียร อมรวดีกุล
PSRPZ00005029 เปมิกา ศรีพุฒตาล
PSRPZ00005030 สมฤดี มังกร
PSRPZ00005031 ธีระวัลย์ พลดงนอก
PSRPZ00005032 ทวิพร ประดิษฐ
PSRPZ00005033 ชารินี ตุงคะเสน
YKFCZ00000089 ทรงพล กองทอง
YKFCZ00000090 ลัดดาวัลย์ เจริญสุข
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-28 10:11:40


ความคิดเห็นที่ 17 (4339473)

จัดส่งสินค้าวันที่ 29/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00005034 ธวัชชัย บุตรอินทร์
PSRPZ00005035 สุวิมล หรั่งยิ้ม
PSRPZ00005036 ฐชานันท์ อิสริยะชัยกุล
PSRPZ00005037 สมปอง อั๋นบางไทร
PSRPZ00005038 รักสิตา พิทักษ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-29 10:37:42


ความคิดเห็นที่ 18 (4339743)

จัดส่งสินค้าวันที่ 30/10/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00005039 นาฎนภา ธิมี
PSRPZ00005040 สุวัธนา คาวาจิ
PSRPZ00005041 สุปรียา นีระพันธ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-10-30 10:24:52


ความคิดเห็นที่ 19 (4340588)

จัดส่งสินค้าวันที่ 30/10/2562 - 1/11/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00005039 นาฎนภา ธิมี
PSRPZ00005040 สุวัธนา คาวาจิ
PSRPZ00005041 สุปรียา นีระพันธ์
YKFCZ00000133 จิรายุ คำผา
YKFCZ00000134 กรรณิกา ปุรณะพรรค์
PSRPZ00005042 ธวัชชัย บุตรอินทร์
PSRPZ00005043 อุดมพร
PSRPZ00005044 หทัยชนก บัวบาน
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-11-01 10:24:35


ความคิดเห็นที่ 20 (4340766)

จัดส่งสินค้าวันที่ 2/11/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
YKFCZ00000143 อัญชลี สอดส่อง
YKFCZ00000144 แสงเดือน โทบิน
YKFCZ00000145 วิชิต วัฒนไพลิน
YKFCZ00000146 รติพร พิมพ์จันทร์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-11-02 10:02:44


ความคิดเห็นที่ 21 (4340949)

จัดส่งสินค้าวันที่ 4/11/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
YKFCZ00000149 เจนจิรา ป้อมเชียงพิณ
YKFCZ00000150 สิริพร ราชครุฑ
YKFCZ00000151 สงกรานต์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-11-04 09:42:41


ความคิดเห็นที่ 22 (4341267)

จัดส่งสินค้าวันที่ 5/11/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00005050 ปวีณา สวัสดี
PSRPZ00005051 ประคอง เรืองวงศ์
PSRPZ00005052 สมปอง อั๋นบางไทร
PSRPZ00005053 ลัดดาวัลย์ เจริญสุข
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-11-05 11:12:00


ความคิดเห็นที่ 23 (4341508)

จัดส่งสินค้าวันที่ 6/11/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
YKFCZ00000162 วสันต์ จตุราวิยสัจ
YKFCZ00000163 นัททินี เรียววิริยะวงศ์
YKFCZ00000164 พรทิพย์ แก้วเกิด
YKFCZ00000165 ธีรวดี โกวิทยา
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-11-06 09:57:25


ความคิดเห็นที่ 24 (4341780)

จัดส่งสินค้าวันที่ 7/11/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
YKFCZ00000168 รุ่งอาภา เอกณรงค์พาณิชย์
YKFCZ00000169 กริช เนาวรัตน์ทิพากร
YKFCZ00000170 คุณนุช
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-11-07 09:47:20


ความคิดเห็นที่ 25 (4342473)

จัดส่งสินค้าวันที่ 11/11/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00005070 จิรพงศ์ จินานุกูลวงศ์
PSRPZ00005071 กัลย์พิมล นาคศิลป์
PSRPZ00005072 จำลอง ทับใช
PSRPZ00005073 ธนกฤษ ปัญญาลักษณ์
PSRPZ00005074 ฤดีรัตน์ ตั้งปรีชานันท์
PSRPZ00005075 นภาพร เทศปาน
PSRPZ00005076 ภิญญา เจียมอยู่
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-11-11 15:50:59[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.