ReadyPlanet.com


แจ้งการจัดส่งสินค้า


กระทู้แจ้งการจัดส่งสินค้า

 *** ทางเว็บจะลงรูปสลิปหลักฐานการจัดส่งสินค้าย้อนหลังแค่ 1 เดือนนะครับ  เพื่อประหยัดพื้นที่ของเว็บไซด์ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซด์มีจำกัดครับ ***

วิธีดูว่าหมายเลขพัสดุของตนเองหมายเลขอะไร ให้ดูหมายเลขพัสดุที่อยู่เหนือชื่อของตนเองนะครับ

สำหรับรอบการจัดส่งล่าสุด กรุณาเลื่อนลงไปดูที่ความเห็นสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-18 19:39:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4126655)

จัดส่งสินค้าวันพุธที่ 1/2/2560
 
คุณ สกาวเรข ตันศิริ   ER618129959TH
คุณ ไชยนันต์ คูกนก   ER618129962TH
คุณ ปิยภัทร นวราช   PB940879383TH   และ PB940879397TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-01 11:03:36


ความคิดเห็นที่ 2 (4127056)

จัดส่งสินค้าวันพฤหัสบดีที่ 2/2/2560
 
คุณ จันทิรา สรวลสำเริง  ER536491490TH
คุณ น้ำเงิน สิงหา    ER536491509TH
คุณ ศิริพร วัชรินทร์กาญจน์    ER536491512TH
คุณ ณัฐกฤตา สุขใส    ER536491526TH
คุณ พรศิริ ปล้องคง    ER536491530TH
คุณ ประสิทธิ์ชัย แสงรุ่ง    ER536491543TH
คุณ วรมณฑร์ อัตเวทยานนท์    ER536491557TH
คุณ ศิริวรรณ หิรัญรัตนากร    ER536491565TH   และ    ER536491574TH
คุณ พิมพ์ใจ บุญวัฒนะกุล   PB940532982TH
คุณ น.ส. วารี แสงไตร    PB940532996TH
คุณ ปราริชาติ แพงศรี     PB940533002TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-02 10:53:06


ความคิดเห็นที่ 3 (4127802)

จัดส่งสินค้าวันศุกร์ที่ 3/2/2560
 
คุณ ภรัณยู เทียนทอง   ER536511265TH
คุณ ภูวนะ หิมกร   ER536511279TH
คุณ นิตยา ภาคีธรรม   ER536511282TH
คุณ จิดาภา อาศัยสุข    ER536511296TH
คุณ อุมาพร วิมลมงคลชัย   ER536511305TH
คุณ วรรณพร รัฐพิทักษ์สันติ  PB849966569TH
คุณ อาทิตยา ชัยมงคล   PB849966572TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-03 11:14:22


ความคิดเห็นที่ 4 (4129272)

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ที่ 6/2/2560
 
คุณ วินิตรา บุญวานิช   ER441900129TH
คุณ ขวัญกมล เปรื่องค้า   ER441900132TH
คุณ อรวรรณ   ER441900146TH
คุณ กาญจนา พลจรัส   ER441900150TH
คุณ กรวรรณ กสิวิริยะวงศ์   ER441900163TH
คุณ สุวรรณี สิงห์กระโทก  ER441900177TH
คุณ ธนเดช วราณุภาพงศ์   ER441900185TH
คุณ กิรณา   ER441900194TH
คุณ จตุรงค์ เงาแสง    ER441900203TH
คุณ คมสันต์ พละปัญญาวงศา   ER441900217TH
คุณ ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก    ER441900225TH
คุณ ศิริรัตน์ ไชยแสน   ER441900234TH
คุณ อนิสรา จันโต   ER441900248TH
คุณ ช่อทิพย์ สิงหฤทธิ์   ER441900251TH
คุณ ภาณี บุบผาจิตร   ER441900265TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-06 11:15:53


ความคิดเห็นที่ 5 (4129859)

จัดส่งสินค้าวันอังคารที่ 7/2/2560
 
คุณ ภรัณยู เทียนทอง   ER618173100TH
คุณ พรกนก ปริโปร์    ER618173113TH
คุณ ธวัลภัสร์ ทัศน์ปัญพล   ER618173127TH
คุณ ภีรติ อุราพรรณอนันต์   ER618173135TH
คุณ เปมิกา จันทร์ศิริ   ER618173144TH
คุณ Sunisa Yimnoi   ER618173158TH
คุณ กรรณิการ์ มาอ่อน   ER618173161TH
คุณ พจณิชา บุญญาฤทธิกุล    ER618173175TH
คุณ อัจฉริยา หมั่นทำ   ER618173189TH
คุณ ผุสดี กลางรัก   ER618173192TH
คุณ ชลัยพร สิมะเสถียร   ER618173201TH
คุณ อริยา คุ้มภัย   PB940797392TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-07 10:57:43


ความคิดเห็นที่ 6 (4130794)

จัดส่งสินค้าวันพุธที่ 8/2/2560
 
คุณ ภิรดี มูฮัมหมัด   ER441906299TH
คุณ พนัส ศรีขจร    ER441906308TH
คุณ ศศวรรณ ชัยโรจน์    ER441906311TH
คุณ ภาวิณี อุ่นทรัพย์วิบูลย์    ER441906325TH
คุณ โชติกา แก้วผล    ER441906339TH
คุณ เยาวลักษณ์ แก้วพร    ER441906342TH
คุณ ปุณณัฏฐา แก้วตา    ER441906356TH
คุณ สมจิต เกียรติซิมกุล   PB940533492TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-08 11:04:33


ความคิดเห็นที่ 7 (4132247)

จัดส่งสินค้าวันพฤหัสบดีที่ 9/2/2560
 
คุณ ปรัณยา เดชะปัญญา   PB940523495TH
คุณ สมคิด   PB940523504TH   และ    PB940523535TH
คุณ อรวรรณ นุกุลสมปรารถนา   PB940523518TH
คุณ ณัฐกานต์  ปึงวิไล    PB940523521TH
คุณ วิริยา คงเจริญ   ER663119970TH
คุณ สิธัญญภัค บานชื่น    ER663119983TH
คุณ ดวงใจ อาศน์สุวรรณ    ER663119997TH
คุณ อัมพร ชัยโย    ER663120006TH
คุณ สุนิตา เครือทะนุ    ER618218415TH
คุณ ศิริวรรณ อ่อนนา     ER618218424TH
คุณ แสงระวี วิปุลาคม    ER618218438TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-09 11:03:03


ความคิดเห็นที่ 8 (4133246)

จัดส่งสินค้าวันศุกร์ที่ 10/2/2560
 
คุณ ศุภรา แซ่ซิม   ER441919978TH
คุณ ไอริณทร์ จาปะสุข   ER441919981TH
คุณ มณินทร คำระสิงห์   ER441919995TH
คุณ อรวรรณ เกตุวัฒนา   ER441920004TH
คุณ เจริญพร เอี่ยมวงศรี  PB849967330TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-10 10:43:26


ความคิดเห็นที่ 9 (4135062)

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ที่ 13/2/2560
 
คุณ ธัญญ์นลิน โรจนพิทยภัทร์   ER763679929TH
คุณ นวนันท์ บำรุงพฤกษ์   ER763679932TH
คุณ อนิรุช อินทปัญญา    ER763679946TH
คุณ ระพิ สถิติรัต    ER763679950TH
คุณ ชุติมา    ER763679963TH
คุณ ชลรวี บรรดาศักดิ์   ER763679977TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-13 10:52:31


ความคิดเห็นที่ 10 (4136147)

จัดส่งสินค้าวันอังคารที่ 14/2/2560
 
คุณ สิรินาถ ศรียะรัตน์   ER618208356TH
คุณ วิชุดา แสนหาญ   ER618208360TH
คุณ ธนเดช คงธนเวชนนท์   ER618208373TH
คุณ วิทยา สวัสดิ์โรจน์    ER618208387TH
คุณ ชลธิชา พุทรา   ER618208395TH
คุณ นวพร เนียมละมุน  PB940879879TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-14 11:03:44


ความคิดเห็นที่ 11 (4137207)

จัดส่งสินค้าวันพุธที่ 15/2/2560
 
คุณ ปุณยนุช แสงสกุล   PB940523711TH
คุณ รักษิตา สรรพอร่ามเดชะ   ER663024574TH
คุณ นันทนา จันทรบุตร   ER663024588TH
คุณ เชษฐา วงษ์สุวรรณ    ER663024591TH
คุณ นพัส อภิเจริญทรัพย์   ER663024605TH
คุณ วิไลพร ขจรสมบัติ   ER663024614TH
คุณ ณัฐพัชร์ หิรัญวงศ์   ER663024628TH
คุณ วรรณเศรษฐ์ ทิพยไกรศร   ER663024631TH
คุณ รักสิตา พิทักษ์   ER663024645TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-15 10:50:05


ความคิดเห็นที่ 12 (4138072)

จัดส่งสินค้าวันพฤหัสบดีที่ 16/2/2560
 
คุณ วราภรณ์ อินทรักษา   PC032749909TH
คุณ ปริศรี ศิลปศร   PC032749912TH
คุณ ลวรักษ์ โสธรชัย   ER763649621TH
คุณ อนิรุช อินทปัญญา    ER763649635TH
คุณ อนุชิต สุขมณี   ER763649649TH
คุณ ศุภรดา ER763649652TH
คุณ ฐิติทิพย์ เนียมเตียง   ER763649666TH
คุณ นาขวัญ นิลประพันธ์   ER763649670TH
คุณ พรทิพย์ วศะพงศ์   ER763649683TH
คุณ วิลาวัณย์ วงษ์สุนทร  ER763649697TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-16 10:50:10


ความคิดเห็นที่ 13 (4138742)

จัดส่งสินค้าวันศุกร์ที่ 17/2/2560
 
คุณ ศศิวรรณ ศรีดี   ER441913365TH
คุณ ไอริณทร์ จาปะสุข   ER441913374TH
คุณ เกสินี คุณาบุตร   ER441913388TH
คุณ จินตนา คล้ายกระแส   ER441913391TH
คุณ วัลยา บุญเผือก   ER441913405TH
คุณ คัคนางค์ นวลวิไลลักษณ์   ER441913414TH
คุณ ทิพย์วรรณ แซ่มา   ER441913428TH
คุณ เพ็ญศรี สีสี   PB940534405TH
คุณ เจริญพร เอี่ยมวงศรี   PB940534419TH
คุณ จินดา รักษาสุรสาร    PB940534422TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-17 11:11:52


ความคิดเห็นที่ 14 (4140282)

จัดส่งสินค้าวันอาทิตย์ที่ 19/2/2560
 
คุณ ช่อทิพย์ สิงหฤทธิ์   PC032788567TH
คุณ อาทิตยา ชัยมงคล    PC032788575TH
คุณ ปิยธิดา    PC032788584TH
คุณ ณัฏฐพล แก่นจันทร์   ER663041467TH
คุณ โชติกา จิรตระกูลชัย   ER663041475TH
คุณ ประพนธ์ สู่พาณิชย์    ER663041484TH
คุณ ภราดร อุทัยวรรณศรี   ER663041498TH
คุณ ปรวรรณ ปานสุขสวัสดิ์   ER663041507TH
คุณ วัลลภา เลขวณิชกุล   ER663041515TH
คุณ ฉัตรชัย ภูบัวจ้อย   ER663041524TH

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-19 10:33:35


ความคิดเห็นที่ 15 (4140514)

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ที่ 20/2/2560
 
คุณ กษมา   ER763669232TH
คุณ อิฏฐวุฒิ   ER763669246TH
คุณ พจนีย์   ER763669250TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-20 11:08:09


ความคิดเห็นที่ 16 (4141334)

จัดส่งสินค้าวันอังคารที่ 21/2/2560
 
คุณ สุกัลยา   ER663308474TH
คุณ บุษรา  ER663308488TH
คุณ จุฑารัตน์   ER663308491TH
คุณ กนกนพ   ER663308505TH
คุณ กัมพล   ER663308514TH
คุณ อาภาภรณ์   ER663308528TH
คุณ ธนน   PC032750601TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-21 10:37:16


ความคิดเห็นที่ 17 (4141780)

จัดส่งสินค้าวันพุธที่ 22/2/2560
 
คุณ พิมพ์ใจ บุญวัฒนะกุล   PB940798897TH
คุณ วรรณพร รัฐพิทักษ์สันติ    PB940798906TH และ    PB940798910TH และ   PB940798923TH
คุณ สมคิด แพทย์คุณ   PB940798937TH
คุณ สราญจิตต์ แสงสุระธรรม  ER663278698TH
คุณ ตติยา อุตรธิยางค์  ER663278707TH
คุณ ปราริชาติ แพงศรี   ER663278715TH
คุณ สุรศักดิ์ ทวนดำ  ER663278724TH
คุณ เลขา ฮายุกต์  ER663278738TH
คุณ อมรรัตน์ โตใหญ่  ER663278741TH
คุณ วินิตรา บุญวานิช  ER663278755TH
คุณ ปรารถนา สุขนิรันด์  ER663278769TH
คุณ สุนทร หิรัญเขตร  ER663278772TH
คุณ ทัศนีย์ แดงพิบูลย์สกุล   ER663278786TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-22 11:14:52


ความคิดเห็นที่ 18 (4142508)

จัดส่งสินค้าวันพฤหัสบดีที่ 23/2/2560
 
คุณ พรพัชรนันทน์ สุวรรณศิริ   PB940799053TH
คุณ ขวัญเมือง ชอบสันติ    PB940799067TH 
คุณ วินิตรา บุญวานิช   PB940799075TH
คุณ พิมพ์ใจ บุญวัฒนะกุล   PB940799084TH
คุณ นันทิยา ทาคาฮาชิ   ER663279764TH
คุณ อุษณีย์ ช่างเพ็ง   ER663279778TH
คุณ นภัทร ณัทธรมานิต   ER663279781TH
คุณ มัลลิกา โพธิ์นฤมิต   ER663279795TH
คุณ อนงนาฏ บริบูรณ์ธนารักษ์    ER663279804TH
คุณ พีรยศ เพิ่มทองอินทร์   ER663279818TH
คุณ พิชญ์วดี กฤดานรากรณ์   ER663279821TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-23 10:51:19


ความคิดเห็นที่ 19 (4143113)

จัดส่งสินค้าวันศุกร์ที่ 24/2/2560
 
คุณ ธวัชชัย   PB940799138TH และ  PB940799141TH  และ  PB940799155TH  และ  PB940799169TH  และ  PB940799172TH
คุณ ยุทธพงษ์  PB940799186TH
คุณ สราญจิตต์   ER663280317TH
คุณ รติพร    ER663280325TH
คุณ ทิพย์วรรณ    ER663280334TH
คุณ อิสระ    ER663280348TH
คุณ โสตถิยา    ER663280351TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-24 11:06:23


ความคิดเห็นที่ 20 (4144160)

จัดส่งสินค้าวันเสาร์ที่ 26/2/2560
 
คุณ ปรารถนา  ER763328499TH  และ   ER763328508TH 
คุณ รุจิรา     ER763328511TH   และ   ER763328525TH 
คุณ ศิริวรรณ   ER763328539TH    และ   ER763328542TH    และ   ER763328556TH 
คุณ Per Nittel   ER763328560TH 
คุณ ศุภณัฐฐา    ER763328573TH 
คุณ นิภาวรรณ    ER763328587TH 
คุณ ผดุงพร   ER763328595TH 
คุณ วิชญาพร    ER763328600TH 
คุณ ศิริขวัญ    ER763328613TH 
คุณ พิริยาภรณ์    ER763328627TH 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-26 11:39:16


ความคิดเห็นที่ 21 (4144595)

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ที่ 27/2/2560
 
คุณ ณัฐวัตร   ER763329582TH
คุณ ตรอง     ER763329596TH
คุณ แทน     ER763329605TH
คุณ จินดา     ER763344015TH
Mrs.Junko KATO  PC032789372TH  และ  PC032789386TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-02-27 10:54:00[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.