ReadyPlanet.com


แจ้งการจัดส่งสินค้า


กระทู้แจ้งการจัดส่งสินค้า

 *** ทางเว็บจะลงรูปสลิปหลักฐานการจัดส่งสินค้าย้อนหลังแค่ 1 เดือนนะครับ  เพื่อประหยัดพื้นที่ของเว็บไซด์ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซด์มีจำกัดครับ ***

วิธีดูว่าหมายเลขพัสดุของตนเองหมายเลขอะไร ให้ดูหมายเลขพัสดุที่อยู่เหนือชื่อของตนเองนะครับ

สำหรับรอบการจัดส่งล่าสุด กรุณาเลื่อนลงไปดูที่ความเห็นสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-18 19:39:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4265980)

 

 

จัดส่งสินค้าวันที่ 7/8/2561 

Tracking No.             Receiver Name 

ARUNZ00001229    สุมิตา สุขสุวรรณ
ARUNZ00001230    ยุวดี จาบกัน
ARUNZ00001231    ณิชพัณณ์ อิสริยชูศักดิ์
ARUNZ00001232    อุทุมพร มยาเศรษฐ
ARUNZ00001233    สิรเจตน์ สาครภัทร์ทวี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-07 11:26:49


ความคิดเห็นที่ 2 (4266143)

จัดส่งสินค้าวันที่ 8/8/2561 

Tracking No.           Receiver Name

ARUNZ00001258  นภารัตน์ ผิวพรรณ
ARUNZ00001259  ศรีอุทัย กระตุฤกษ์
ARUNZ00001260  พระมหาพรชัย สิทธิปกรณ์
ARUNZ00001261  ชุติมา (ป้าเกด)
ARUNZ00001262  สมจิต เกียรติซิมกุล
ARUNZ00001263  ดุลิยา เครือวรรณ
ARUNZ00001264  กัญญาณัฐ ยิ้มใย
ARUNZ00001265  อังสุรีย์ นากาจิมา
ARUNZ00001266  หัทยา บุพพัณชาติ
ARUNZ00001267  วารี เจือไทย
ARUNZ00001268  ศศิภัฏ จรเสมอ
ARUNZ00001269  สิริณา หลังปูเต๊ะ
ARUNZ00001270  อรวรรณ นุกุลสมปรารถนา
ARUNZ00001271  วัชรี กองพิกุล

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-08 10:56:12


ความคิดเห็นที่ 3 (4266324)

จัดส่งสินค้าวันที่ 9/8/2561 

Tracking No.           Receiver Name

ARUNZ00001294 ยุวดี จาบกัน 
ARUNZ00001295 กมลภัทร์ มงคลเจริญลาภ 
ARUNZ00001296 ประคอง เรืองวงศ์
ARUNZ00001297 อาทิตยา ทองใบ 
ARUNZ00001298 อาชวิน ฟากฟื้น 
ARUNZ00001299 สุนิษา ผ่องนาค 
ARUNZ00001300 สิตา สุขสิงห์ 
ARUNZ00001301 ประภาส ฉัตรไชยพรกุล 
ARUNZ00001302 ภัทราภรณ์ สุขขาว 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-09 10:53:31


ความคิดเห็นที่ 4 (4266472)

จัดส่งสินค้าวันที่ 10/8/2561

Tracking No.         Receiver Name

PTRRZ00000141 สุมาลี ดำคำ
PTRRZ00000142 มาริสา ยามูยีมะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-10 10:51:34


ความคิดเห็นที่ 5 (4266548)
จัดส่งสินค้าวันที่ 11/8/2561
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PTRRZ00000143 คุณ เอกธนัช ธันยพิชากร 
PTRRZ00000144 คุณ อุมาพร อ่อนอารีย์ 
PTRRZ00000145 คุณ วรรณรดารัตนรม 
PTRRZ00000146 คุณ สุริษฎา เทวิน
PTRRZ00000147 คุณ อนุสรา สงวนวงษ์ 
PTRRZ00000148 คุณ ณฐ โสดาดี 

 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-11 08:41:41


ความคิดเห็นที่ 6 (4266732)

จัดส่งสินค้าวันที่ 14/8/2561
 
Tracking No.         Receiver Name

ARUNZ00001381 นาวิน สุขโข 
ARUNZ00001382 เจษฎา นาคศุภมิตร 
ARUNZ00001383 ธนพร เรื่องชัยไพบูลย์ 
ARUNZ00001384 อาทิตยา สาสนัส 
ARUNZ00001385 สิรินทร์ โชคชัยอุสาหะ 
ARUNZ00001386 ประภาศิริ ก่อวัฒนลาภ 
ARUNZ00001387 วีณา บุญธรรม 
ARUNZ00001388 ปทิตตา ฤทธิผลิน 
ARUNZ00001389 ภาวิตา ใจกล้า 
ARUNZ00001390 ฐาปนี ศรีสุขโข 
ARUNZ00001391 ชุติเดช ชัยมณี 
ARUNZ00001392 ปกรณ์ยศ สุดสงวน 
ARUNZ00001393 วันทนา ปันทิ 
ARUNZ00001394 พิมพ์พรรณ การะเกตุ 
PTRRZ00000149 สุจิตรา วุฒิโสภากร
 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-14 11:06:57


ความคิดเห็นที่ 7 (4266973)

จัดส่งสินค้าวันที่ 15/8/2561

Tracking No.        Receiver Name 

PTRRZ00000150 คุณ รัชฎาภรณ์ โพธิ์ละเดา 
PTRRZ00000151 คุณ ชนัย ศรีเฟื่องฟุ้ง 
PTRRZ00000152 คุณ ปวีณา เกิดสินธ์ชัย 
PTRRZ00000153 คุณ ANGKANA CHEYONG
PTRRZ00000154 คุณ ภาราดา กลิ่นคำ 
PTRRZ00000155 คุณ ภานุวัฒน์ คำวิบา
 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-15 12:57:35


ความคิดเห็นที่ 8 (4267199)

จัดส่งสินค้าวันที่ 16/8/2561

Tracking No.         
 
PTRRZ00000156 คุณ สุจิตรา วุฒิโสภากร 
PTRRZ00000157 คุณ ภูวนาท หมื่นโฮ้ง 
PTRRZ00000158 คุณ ภัทชา ศรีวิวัฒนางกูร 
PTRRZ00000159 คุณ ณภัทร เฉลิมช่วง 
PTRRZ00000160 คุณ อารยา จีรบุณย์ 
PTRRZ00000161 คุณ รัตนา เชื้อบัว 
PTRRZ00000162 คุณ ญาดา เรืองสว่าง 
PTRRZ00000163 คุณ อนุชิต พลับรู้การ
PTRRZ00000164 คุณสมคิด แพทย์ค
PTRRZ00000165 คุณ จุฑามาศ วิเวโก 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-16 13:07:08


ความคิดเห็นที่ 9 (4267393)

จัดส่งสินค้าวันที่ 17/8/2561
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
ARUNZ00001516 คุณนิรัติศัย ศิริเขต
ARUNZ00001517 คุณปรางค์ทิพย์ พงษ์ประสิทธิ์
ARUNZ00001518 คุณสุนทรี
ARUNZ00001519 คุณเพียงดาว ลิมปาคม
ARUNZ00001520 คุณเกรียงไกร เตียวติ่ง
ARUNZ00001521 คุณประดิษฐ์ศักดิ์ บุญสิทธิ์
ARUNZ00001522 คุณจันทรา บุญตัว
ARUNZ00001523 คุณนัทธมน เดชะพิพัฒน์สกุล
ARUNZ00001524 คุณลัดดาวัลย์ คนคล่อง
ARUNZ00001525 คุณชลธิชา แก้วขาว
ARUNZ00001526 คุณพรทิพา อ่อนลา

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-17 13:49:41


ความคิดเห็นที่ 10 (4267641)

จัดส่งสินค้าวันที่ 20/8/2561

Tracking No.         Receiver Name 

PTRRZ00000166 คุณ พรทิพา อ่อนลา
PTRRZ00000167 คุณ รุจิรวรรณ ฮิโน
PTRRZ00000168 คุณ เลขา ฮายุกต์ 
PTRRZ00000169 คุณ ปรียานุช สังข์ทอง 
PTRRZ00000170 คุณ อิศรา ศรีชนะ 
PTRRZ00000171 คุณ อารีย์ หุนตระณี 
PTRRZ00000172 คุณ ภาคย์ ภาสุรวณิช
PTRRZ00000173 คุณ พระมหากุลวัฒน์ธนะ เทพประเสริฐ 
PTRRZ00000174 คุณ สวัสดิ์ พิณโนเอก
PTRRZ00000175 คุณ Verapand Sarakhun
PTRRZ00000176 คุณ ประเสริฐ ใจมั่น 
PTRRZ00000177 คุณ ณรงค์พันธ์ กิจมงคลกุล 
PTRRZ00000178 คุณ กาญจนา แก้วประเสริฐ
PTRRZ00000179 คุณ ศิริวรรณ อ่อนนา 
PTRRZ00000180 คุณ จุฑามาศ วิเวโก 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2018-08-20 13:14:00[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.