ReadyPlanet.com


แจ้งการจัดส่งสินค้า


กระทู้แจ้งการจัดส่งสินค้า

 *** ทางเว็บจะลงรูปสลิปหลักฐานการจัดส่งสินค้าย้อนหลังแค่ 1 เดือนนะครับ  เพื่อประหยัดพื้นที่ของเว็บไซด์ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซด์มีจำกัดครับ ***

สำหรับรอบการจัดส่งล่าสุด กรุณาเลื่อนลงไปดูที่ความเห็นสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-18 19:39:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4412737)

จัดส่งสินค้าวันที่ 1-4/12/2563

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH0106TP09Q2D สิรินทร์รัตน์ ภูริมธุสร

TH0201TN9CN9J ปวีณา สวัสดี

TH3720TN9AR3E คุณณพิชญา ขุนศรี

TH0117TN9883A ชุติมา

TH2207TJ6MZ0D สถิตย์ บุญศรีทอง

TH2004TJ6JS1D ธิติมา อาจวาที

TH0127TF4532D ปิยฉัตร เทพรัตน์

TH0111TF4315B อังคณา เสือปล้อง

TH4414TP9JF3B อารยา ทวายตาคำ

TH0402TP9GD0C แพรวลดา แม้นเหมือน

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-12-04 13:32:29


ความคิดเห็นที่ 2 (4412814)

จัดส่งสินค้าวันที่ 5/12/2563

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH1601TRCVF5L พรทิพย์ ปิยะนารานันท์

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-12-05 09:42:51


ความคิดเห็นที่ 3 (4412979)

จัดส่งสินค้าวันที่ 6-7/12/2563

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH0114TWZ9H6C ศิรินทร์รัตน์ คงเสรีภาพ

TH0116TWZ709A ทัศนีย์ เกลีhยงสีพรม

TH0201TWZ4P0B อนุสรา วิเศษนันท์

TH0110TWZ2D2F ทัศนัย ปาริจกุล

TH5707TVDKF7A รุจิราภรณ์ อุ่นเรือน

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-12-07 16:21:38


ความคิดเห็นที่ 4 (4413629)

จัดส่งสินค้าวันที่ 8-11/12/2563

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH3201UA5D30A ชาญชัย สกุลประยงค์

TH0150U97GN2B อัญชลี

TH6001U92YZ2A ศุภวรรณ ศุภกมลเสนีย์

TH7501U92W92B ปุญฐิตา นะสีโต

TH1805U92S00A อาภิเบต บุญส่ง

TH3201U6DEM5A ชาญชัย สกุลประยงค์

TH1601U3DAS7A พญ.ปานใจ วงศ์วิริยะ

TH0205U08CZ7E วิไลลักษณ์ สัมฤทธิ์

TH2506U08AV0G กุลรัศมิ์ นาสัน

TH0120U088C5D ช่างอู๊ด

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-12-11 14:55:37


ความคิดเห็นที่ 5 (4414038)

จัดส่งสินค้าวันที่ 12-15/12/2563

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH0136URQ1W0A ธวัชชัย บุตรอินทร์

TH1601URPZF5N ชัยวุฒิ ช่างเรือ

TH0142URPY70A ยุวดี แผ่นทอง

TH2006URPSW2A ชุติมา เหลืองอ่อน

TH1504UC9N80B วัชราภรณ์ แนน

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-12-15 09:11:00


ความคิดเห็นที่ 6 (4414403)

จัดส่งสินค้าวันที่ 16-17/12/2563

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH6801UYS5T6B สุภวรรณ รัชนกุล

TH5802UYS3P7G ธรรมิกา เมืองทอง

TH1303UYGVW2D นันทิยา แสนเฉย

TH0129UYGT19C ธนากุล มาลัยสุวรรณกุล

TH0123UYGQ61A ณัฐพัชร ชยพลธนารัตน์

TH0204UYGKZ5M รวีภัทร์ บัวรอด

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-12-17 10:38:22


ความคิดเห็นที่ 7 (4415289)

จัดส่งสินค้าวันที่ 18-24/12/2563

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH0126UYU4J6B หทัยรัตน์ ทรงแสง

TH6801UYS5T6B สุภวรรณ รัชนกุล

TH5802UYS3P7G ธรรมิกา เมืองทอง

TH1303UYGVW2D นันทิยา แสนเฉย

TH0129UYGT19C ธนากุล มาลัยสุวรรณกุล

TH0123UYGQ61A ณัฐพัชร ชยพลธนารัตน์

TH0204UYGKZ5M รวีภัทร์ บัวรอด

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-12-24 15:47:30


ความคิดเห็นที่ 8 (4416535)

จัดส่งสินค้าวันที่ 1-19/1/2564

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH0120Y87KY1A คุณปิยนุช จุรุพันธุ์

TH0141Y87H11A นาฏยา สุตสุนทร

TH0402Y4BJS8C ณัฐภา ศศิกฤตชาญ

TH2301Y4BBS8G ศุภรัตน์ สร้อยรัตน์

TH0401Y4B9J6M นายอนุศักดิ์ หินใหญ่

TH1801Y25072U สุวรรณี ดำรงค์ศักดิ์

TH2101Y24X01B นิภาพร เฉลิมรัตน์

TH0705XY8902J ทิพสุคนธิ์ สูงทรง

TH1908XY85U4A สมปอง อั๋นบางไทร

TH1501XY83C1V คุณเบญจวรรณ พันธุรัตน์

TH0403XY80W6D นภัสสรณ์ หิรัญเมธีนันท์

TH0148XUZWZ8A ธีระวัลย์ พลดงนอก

TH0104XUTV25B ปิยฉัตร เทพรัตน์

TH1602XUTPT6B ดุสิตา อุดมลาภ

TH0107XUTK10A วีระพันธ์ สาระคุณ

TH1401XSCRX6B ศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์

TH0603XSCNZ1B สมยศ แสงสว่าง

TH0134XSCJZ7A แอมRB64

TH0114XR5T96C ศิรินทร์รัตน์ คงเสรีภาพ

TH4701XR5MN4E วิรติ กีรติกานต์ชัย

TH4601XR5H09A นาย จตุพล คนยืน

TH1601XR5BT5O คุณ ไอลดา เสือเดช

TH0901XGTT85B นฤมล บุญมี

TH0115XGTPB8A สาธกา ธาตรีนรานนท์

TH0114XCMMZ2C กมลภัทร น้อยหิรัญ

TH1210X9G9Y9A ประคอง เรืองวงศ์

TH0202X9G834A มณีสวย สุรักษ์กิตติกุล

TH0139X9G6E0D นวพร เทิดทูนปัญญา

TH0401X9G4H9N จำลอง ทับใช

TH0306X9G1H9J นฤมัย ใหม่ชมภู

TH5707X9FZR4A รุจิราภรณ์ อุ่นเรือน

TH0150X8ERV3B ปวีณา ภู่เจริญ

TH0133X672Y1G วรรณวิมล โรงไข่

TH0132X5VD76J วิไลวัลย์ รัตนกันทา

TH0140X5VAM4A ปวีณา

TH4715X226F7J นิพาดา พนายางกูร

TH6001X22377A ศุภวรรณ ศุภกมลเสนีย์

TH1001X220Y0A นัจภัค จรัสกุลนาถ

TH0125X21XZ2C วิไลพร ศรีสุนทร

TH6801X21SH0B มัลณิการ์ ธนาเกียรติภิญโญ

TH0118WY8R63A วีรศักดิ์ ตวงเศรษฐวุฒิ

TH1308WY74G6D สุนิสา น้อยภู่

TH0302WY72F8E ณภัคมน ชญาวิรนนท์

TH1601WY70J1N ชญาน์นันท์ จิรวุฒิไพศาล

TH0306WWDX80J นฤมัย ใหม่ชมภู

TH3908WU4DQ1A คมสัน จารุจินดา

TH0121WU3FX6B พรต หงสเวส

TH0709WU3EB4C ประพต ทองสุข

TH4801WU3BZ6B โยทิน สินธุ์ญา

TH0150WU36B9B อัญชลี

TH0105WU34K3D ชมพูนุช ชินพิลาศ

TH0140WU32M6A ปวีณา ภู่เจริญ

TH0131WQJTW4A ภานุพันธ์ สมถนัด

TH0116WQDDH5A ทัศนีย์ เกลี้ยงสีพรม

TH4719WQDBA4G ภาณี บุบผาจิตร

TH1805WKY284A อาภิเบต บุญส่ง

TH0122WK4JT8B นพ.ประวิตร พิศาลบุตร

TH0141WK4FF8B คุณพรพรรณ มณีโชติ

TH7701WK4CS1A รอง

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2021-01-20 05:59:54


ความคิดเห็นที่ 9 (4416891)

จัดส่งสินค้าวันที่ 19-31/1/2564

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH0201ZDQVU4B อนุสรา วิเศษนันท์

TH1303ZDQTZ1C สรัญญา มาลาพงษ์

TH6801ZDQRT0D ชวนพิศ นาคเพชรพูล

TH1501ZA7MS9D ฉันทนา นิพิวรรณ์

TH0120ZA7JH4B คุณปิยนุช จุรุพันธุ์

TH0148ZA7GC7A ธีระวัลย์ พลดงนอก

TH0403ZA7E65A ชลิกา จันทรวัต

TH0504ZA7BD3S มณีรัตน์ สนม

TH5908ZA7826A หทัยชนก ใจผ่อง

TH2007Z6NN86C สิริพร ราชครุฑ

TH0117Z2WUA8B วรรณนภา สมารัชตกุล

TH0150Z2WQJ3B ฐิตาพร สาลี

TH0303YVAZD4D เกรียงไกร จิตตาโภคา

TH0116YVAVX1A จีราพร เผ่าคุรุพงศ์

TH6801YVAS10B สุภวรรณ รัชนกุล

TH2701YVAMU7T ลำแพน วิริยะติยากร

TH3801YVAFV4D สิริพร ราชครุฑ

TH0114YQ18N8C นภาดา อิงคะวัต

TH5301YK0RV7J ภิรัญชญา ทรายสมุทร

TH4108YK0N54A ประชุมสุข เหล่าอรรคะ

TH6410YK0J81C กนกพล ตรัยรัตน์

TH7709YFH0X8D รติพร พิมพ์จันทร์

TH5601YFGY86G ชลธิชา ราษฎร์ศิริ

TH0148YFGU68B ณัฐธิชา สามฉิมโฉม

TH0403YFGR30A บุษยา กฤษณะปราณีต

TH0131YFGPB9A ภานุพันธุ์ สมถนัด

TH0401YBTDH2B สิริโสภาคย์ ขจรพิมานมาศ

TH0141YBTAT2A กมลวรรณ ไวยรัชพานิช

TH0120Y87KY1A ปิยนุช จุรุพันธุ์

TH0141Y87H11A นาฏยา สุตสุนทร

TH0402Y4BJS8C ณัฐภา ศศิกฤตชาญ

TH2301Y4BBS8G ศุภรัตน์ สร้อยรัตน์

TH0401Y4B9J6M อนุศักดิ์ หินใหญ่

TH1801Y25072U สุวรรณี ดำรงค์ศักดิ์

TH2101Y24X01B นิภาพร เฉลิมรัตน์

TH0705XY8902J ทิพสุคนธิ์ สูงทรง

TH1908XY85U4A สมปอง อั๋นบางไทร

TH1501XY83C1V เบญจวรรณ พันธุรัตน์

TH0403XY80W6D นภัสสรณ์ หิรัญเมธีนันท์

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2021-02-02 09:20:27


ความคิดเห็นที่ 10 (4416908)

จัดส่งสินค้าวันที่ 1-3/2/2564

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH0101ZWBR91C ชูชาติ รักษาธรรม

TH0122ZWBJY2A ธนภณ เอื้องามขำ

TH3701ZWBE22N สมพร กลิ่นขจร

TH2007ZRWJT6D ศิรินพร ค้ำจุน

TH4701ZRWGE7O ศิรินาถ พงษ์เรืองเกียรติ

TH0306ZRWB86B ชูชาติ ชมชูเวชช์

TH0402ZME5A1C ณัฐภา ศศิกฤตชาญ

TH5503ZME0Z0B พิสมัย รักวิชา

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2021-02-03 09:18:36


ความคิดเห็นที่ 11 (4417085)

จัดส่งสินค้าวันที่ 4-8/2/2564

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH471910EWZH2G ภาณี บุบผาจิตร

TH013210EWVQ3D ศศิธร กุหลาบสวัสดิ์

TH011310BJH30B สรวิศา ธำรงวิทย์

TH01141099VK8C ยุพา จูประจวบ

TH1805108BWK7A อาภิเบต บุญส่ง

TH01431087NA8B กิตติชัย ธัชเสถียร

TH12051017ZP4B เผือก

TH24011017WF7P น.ส.พุทธชาติ ตันสุวรรณรัตน์

TH0136100K893A ธนาธิป อรุณอุดมชัย

TH0105100K419D คุณวิลาพร เตียประสงค์

TH2201100K1M1F มณีรัตน์ วารนิช

TH0116100JVV7A ทัศนีย์ เกลี้ยงสีพรม

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2021-02-08 10:53:16


ความคิดเห็นที่ 12 (4418010)

จัดส่งสินค้าวันที่ 9-25/2/2564

 

Flash Express

Tracking No.         Receiver Name

 

TH0401128ZM85C Anek Namtian

TH0121125B2N4B ศิริลักษณ์ กระจ่างสวัสดิ์

TH0402125AZ94C ณัฐภา ศศิกฤตชาญ

TH0114121H297C ศิรินทร์รัตน์ คงเสรีภาพ

TH1907121GYV9A Fred Howard

TH0401121GUH0C Anek Namtian

TH013611Y5A12B ศิริรัตน์ เถื่อนอิ่ม

TH030411Y5699G พรพัชรนันทน์ สุวรรณศิริ

TH430211XDQG5B อนุวัฒน์ ชัยช่วย

TH040611XAUN5E ธัญชนก บุญส่ง

TH271511SQRT8H จันทร์เพ็ญ ชวศิริ

TH020111RKX94A ทรงพล เมฆฉาย

TH130311RKUV6C สรัญญา มาลาพงษ์

TH012511N20M2C วิไลพร ศรีสุนทร

TH380111N1W37D สิริพร ราชครุฑ

TH240111N1SH6A สุกัญญา

TH030211N1PD5C นวพร เนียมละมุน

TH470111HAZ84O ศิรินาถ พงษ์เรืองเกียรติ

TH380111EZ7S7D สิริพร ราชครุฑ

TH040111EZ4G5N จำลอง ทับใช

TH010511EZ1T7B คุณสุด

TH200711A8T56C วารุณี สุทธิเจริญ

TH013911A8PB4B คุณอัครราช วิวัฒนานนท์

TH030111A8KJ6E นวเรข ลักษณิยานนท์

TH0606117M621P นิพันธ์ อักษรทับ

TH0110117M196B วินนี่

TH2009117BNK9A สุภาพร นนทิการ

TH5801117BJB1B คุณ ทวีภัทร วานิชยชาติ

TH7501116CPU1B วันเพ็ญ พิณอักษร

TH0139116CER8D ปัฐมาพร วงศ์ประเสริฐ

TH0301116CAU8C ปัญชรัศม์ อัมรนันท์

TH0147111SS67B กาญจนา สิงห์อุดม

TH100410YU4B5D ปราถนา กล้วยเนียม

TH470110YTYP8C กิ่งกาญจน์ วรรณตระกูล

TH014610TX231A ชาติชาย ตันไพศาล

TH011810Q4RS0A ภัทรา พวงเพ็ชร

 

พื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรอของ 1-3 ประมาณวันทำการ 

ต่างจังหวัดรอของประมาณ 3-5 วันทำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2021-02-25 09:17:21[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.