ReadyPlanet.com


แจ้งการจัดส่งสินค้า


กระทู้แจ้งการจัดส่งสินค้า

 *** ทางเว็บจะลงรูปสลิปหลักฐานการจัดส่งสินค้าย้อนหลังแค่ 1 เดือนนะครับ  เพื่อประหยัดพื้นที่ของเว็บไซด์ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซด์มีจำกัดครับ ***

วิธีดูว่าหมายเลขพัสดุของตนเองหมายเลขอะไร ให้ดูหมายเลขพัสดุที่อยู่เหนือชื่อของตนเองนะครับ

สำหรับรอบการจัดส่งล่าสุด กรุณาเลื่อนลงไปดูที่ความเห็นสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-18 19:39:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4353435)

จัดส่งสินค้าวันที่ 07/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00020113068 ชรินทร์ทิพย์ มิศิลา
KEA00020113169 วิสูตร จิระดำเกิง
KEA00020113249 อภิญญา หังเสวก
 
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-07 09:12:42


ความคิดเห็นที่ 2 (4353635)

จัดส่งสินค้าวันที่ 8/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00023474167 สุวรรณา แก้วกล่ำ
KEA00023474254 จิตพัต ชัยวิวรรธน
KEA00023474357 จันทร์เพ็ญ สุจันทร์
KEA00023474465 ปวีณา ภู่เจริญ
 
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-08 09:13:10


ความคิดเห็นที่ 3 (4354400)

จัดส่งสินค้าวันที่ 13/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00035532357 ยุพเยาว์ แสงจันทร์
KEA00035532653 รัชนารี ยุระวิชัย
KEA00035531755 วิภาวดี คล้ายคลึง
KEA00035531865 พชรัตน์ เพชรรัตน์
KEA00035532452 พัชชาพลอย ไชยโชติ
KEA00035532752 เชษฐ์สุดา ลิ้มวัฒนา
KEA00035532550 ขัตติยา จินดานนท์
KEA00035533253 จิตรอารีย์ ภาคะ
KEA00035533167 มนตรี คุ้มครอง
KEA00035533349 กระเช้า อะกินแก้ว
KEA00035532957 โอ จันทกาญจน์
KEA00035533057 ภูริ์พงศ์ นาทีกาญจนลาภ
KEA00035531954 นลพรรณ หว่างสิงห์
KEA00035532051 ปวีย์สุดา ทองใบรพีวัฒน์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-13 10:03:59


ความคิดเห็นที่ 4 (4354646)

จัดส่งสินค้าวันที่ 14/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00039847052 พิมานมาศ ปิยะพิทักษ์วงศ์
KEA00039847156 ดวงใจ ไอยรานนท์
KEA00039847665 สมฤดี คงกะแดะ
KEA00039847352 ชวลิต นานาสวัสดิ์
KEA00039847469 มัสลิน สร้อยทิพย์
KEA00039847556 ธวัชชัย บุตรอินทร์
KEA00039847268 สุชานรี
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-14 10:14:38


ความคิดเห็นที่ 5 (4355123)

จัดส่งสินค้าวันที่ 16/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00046459556 วิวัฒน์ แสนหลวง
KEA00046459156 สมจิต อาสาสู้
KEA00046459065 ชลธิชา นุชบุษบา
KEA00046458948 ปรารถนา รักแก้ว
KEA00046459251 Akara Sattathara
KEA00046459367 ผกามาศ ศรีระวัตร
KEA00046459648 ประเดิม พันธ์ข้าวโพด
KEA00046459455 สุนทรี แสงรัศมี
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-16 10:05:59


ความคิดเห็นที่ 6 (4355396)

จัดส่งสินค้าวันที่ 17/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00049443665 กัลณภัทรสรณ์ เพชรพงษ์
KEA00049443365 มัลณิการ์ ธนาเกียรติภิญโญ
KEA00049443550 ชนะวัลย์
KEA00049443465 พงษษ์ศักดิ์ ภู่ม่วง
KEA00049518054 กาญจนา ล่อกา
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-17 09:58:52


ความคิดเห็นที่ 7 (4355643)

จัดส่งสินค้าวันที่ 20/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00056172650 ทิพย์วรรณ แซ่มา
KEA00056172765 ปริศรี ศิลปศร
KEA00056172867 Mrs.Junko KATO
KEA00056172953 นลพรรณ หว่างสิงห์
KEA00056173053 นฤภัค บุญฤทธิภัทร์
KEA00056173153 นลินี จันทร์แดง
KEA00056173269 สุดใจ พิพัฒน์สุขุมาล
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-20 09:16:55


ความคิดเห็นที่ 8 (4355903)

จัดส่งสินค้าวันที่ 21/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00060861166 รต สูรย์ ราชครุฑ
KEA00060861250 จริยา รวมผล
KEA00061737750 อธิกา กล้าสมุทร์
KEA00061897852 กัลณภัทรสรณ์ เพชรพงษ
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-21 10:49:43


ความคิดเห็นที่ 9 (4357104)

จัดส่งสินค้าวันที่ 27/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00076230965 สุนีย์ ฤทัยวัฒนา
KEA00076231048 กาญจนา สิงห์อุดม
KEA00076231151 การะเกด เจียรกุล
KEA00076231249 กรรณิการ์ วีระวรรัฐ
KEA00076231355 พรธีรา ชัยสวัสดิ์อารี
KEA00076231448 ปวีณ์นุช ทองเที่ยงตรง
KEA00076231548 กัลกนก จันทร์พริ้ม
KEA00076231669 สุวัฒน์ ธีรไกรศรี
KEA00076231756 มินทร์ตรา มะลิซ้อน
KEA00076231867 เอมิกา พรรณรักษา
KEA00076231954 เมทิณี ทรัพย์มา
KEA00076232056 ทศพล เดชะ
KEA00076232165 ภาวิณี คูวงษ์
KEA00076232266 รมิดา ปานกลิ่น
KEA00076232349 จุฑามาศ ปานกลิ่น
KEA00076691351 รักสิตา พิทักษ์
KEA00076691467 ฤดีมาศ บัวสุวรรณ
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-27 10:14:47


ความคิดเห็นที่ 10 (4357364)

จัดส่งสินค้าวันที่ 28/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00081060351 กาญจนา ล่อกา
KEA00081060465 อดิศักดิ์ เดชะไพศาลสุข
KEA00081060549 วีระ ชลคีรี
KEA00081060648 อุมาพร อ่อนอารีย์
KEA00081060757 กระเช้า อะกินแก้ว
KEA00081420969 นลินี จันทร์แดง
KEA00081840857 บุญฤทธิ์ ทัพโพธิ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-28 10:18:58


ความคิดเห็นที่ 11 (4357539)

จัดส่งสินค้าวันที่ 29/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00084635151 สุปรียา นีระพันธ์
KEA00084635254 มัลณิการ์ ธนาเกียรติภิญโญ
KEA00084635366 พล
KEA00084635467 ศศิวิมล มณี
KEA00084635566 จริยา รวมผล
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-29 08:50:11


ความคิดเห็นที่ 12 (4357924)

จัดส่งสินค้าวันที่ 31/1/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEA00091073056 ณชารีญา บารมีมีสุข
KEA00091073149 วราภรณ์ อินทรักษา
KEA00091073269 ปภัสสรา โฉมเฉลา
KEA00091073355 ทรงพล กองทอง
KEA00091073465 พรทิพย์ แก้วเกิด
KEA00091073565 ถาวร เตชะวัฒนารุ่งเรือง
KEA00091073667 ศุภชัย ไกรวัฒนพงศ์
KEA00091073766 ธัญกานต์ ภูติโยธิน
KEA00091073853 ฉันทนา นิพิวรรณ์
KEA00091184953 ณัฐกร ครืนสันเทียะ
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-01-31 08:26:07


ความคิดเห็นที่ 13 (4358465)

จัดส่งสินค้าวันที่ 4/2/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEB00103803455 การะเกด เจียรกุล
KEB00103803548 จิตราภา ธนาแสนโชค
KEB00103803669 ปรียาภรณ์ ขุมสุวรรณ์
KEB00103803768 ชนิกานต์ ภูวิภิรมย์
KEB00103967150 ศราวุธ ช่างเรือนกุล
KEB00103967251 ภานุพันธุ์ สมถนัด
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-02-04 09:11:44


ความคิดเห็นที่ 14 (4358736)

จัดส่งสินค้าวันที่ 5/2/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEB00107955348 Mrs.Junko KATO
KEB00107955470 ประคอง เรืองวงศ์
KEB00107955549 ปวีณา สวัสดี
KEB00107955651 ปวีณา ภู่เจริญ
KEB00107955755 ศุภชัย คำวิสูตร
KEB00107955870 พัชกนิษฐ์ ภูภักดี
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-02-05 10:00:28


ความคิดเห็นที่ 15 (4359017)

จัดส่งสินค้าวันที่ 6/2/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEB00111746765 อลงกรณ์ อินทร์สุวรรณ์
KEB00111746851 ฌานันท์
KEB00111746968 เชษฐ์สุดา ลิ้มวัฒนา
KEB00111747051 พิณนพลอย จึงตระกูลธรรม
KEB00111747151 สิริพร ราชครุฑ
KEB00112579468 ชลิกา จันทรวัต
KEB00112760557 มาลิสา ฟุ้งไชกิต
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-02-06 11:50:22


ความคิดเห็นที่ 16 (4359568)

จัดส่งสินค้าวันที่ 11/2/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEB00126073350 อลงกรณ์ อินทร์สุวรรณ์
KEB00126073448 ศุภชัย สินปรุ
KEB00126073570 อนงค์ ใบรักษา
KEB00126073648 รติพร พิมพ์จันทร์
KEB00126073753 ศุภรดา แสนสีมนต์
KEB00126073851 อมรเทพ เทพปัญญา
KEB00126073957 สรัญญา มาลาพงษ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-02-11 08:51:56


ความคิดเห็นที่ 17 (4359758)

จัดส่งสินค้าวันที่ 12/2/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEB00129852555 นันทนา วนศิรากุล
KEB00129852654 ฐิติวรรณ มานะรัตนศรี
KEB00129852768 ณัฐวดี สม่านไทย
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-02-12 09:08:09


ความคิดเห็นที่ 18 (4360194)

จัดส่งสินค้าวันที่ 14/2/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEB00136759649 เบญจรัตน์ โสภณพิจิตร์
KEB00136759766 วรกานต์ อิสระพันธุ์ดัง
KEB00136759848 พลอยนภัส บุณยพรปรียา
KEB00136759970 ไญยรัตน์ สมคะเณย์
KEB00136760069 ธันยพร รุ่งจิตติวัฒนา
KEB00136760157 เดือนพัตรา อิ่มเเสงทอง
KEB00136760257 จุฑามาศ วิเวโก
KEB00136760349 ขวัญ กันธะริน
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-02-14 09:13:28


ความคิดเห็นที่ 19 (4360488)

จัดส่งสินค้าวันที่ 17/2/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEB00143019967 อรวรรณ นุกุลสมปรารถนา
KEB00143020056 จำลอง ทับใช
KEB00143020148 มินทร์ตรา มะลิซ้อน
KEB00143020266 สุมาลัย ธรรมจำรัสศรี
KEB00143020370 ปริยา บุญส่ง
KEB00143020467 พาฝัน ทีฆเสนีย์
KEB00143020556 รต สูรย์ ราชครุฑ
KEB00143020650 สุธารักษ์ สุดโต
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-02-17 08:56:45


ความคิดเห็นที่ 20 (4360737)

จัดส่งสินค้าวันที่ 18/2/2563
 
Tracking No.         Receiver Name
 
KEB00147515448 จุฑามาศ วิเวโก
KEB00147515550 หทัยทิพย์ ณ นคร
KEB00147515652 พูนผล แจ้งกรณ์
KEB00147515751 พรต หงสเวส
KEB00147515868 ลาวัลย์ อรรณพ ณ อยุธยา
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2020-02-18 09:14:01[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.